Om IPMS

_DSC6532

IPMS är en förening som tillvaratar plastmodellbyggarnas intressen. IPMS grundades i England år 1963, och sedan dess har det startats fristående avdelningar i ett 40-tal länder, däribland IPMS Sverige som grundades 1967 och för närvarande har omkring 350 medlemmar.

Föreningen är helt ideell och har en styrelse där omval sker vid årsmötet som utlyses i medlemstidningen och på denna hemsida. Föreningens stadgar, senaste årsberättelsen liksom resultat- och balansrapporterna finns att läsa på denna hemsida där medlemmar kan logga in. Styrelsens säte har vandrat mellan Stockholm och Göteborg några gånger; mellan 2001 och 2009 var det Göteborg som huserade styrelsen, och sen dess är styrelsen geografiskt spridd över landet.
IPMS motto är: ”By modellers, for modellers”

Läs om IPMS Sveriges historia